Leerlingen maakten gedenkboek voor priesterfeest

In 1930 vierde pater Aloysius van der Staay zijn zilveren priesterfeest. Leerlingen maakten een gedenkboek dat ze aanboden aan hun “Hooggeachten” directeur zoals dat voor in het boek staat. In het boek diverse tekeningen die door de leerlingen zijn gemaakt. Het boek bevindt zich in het schoolarchief.