1923 – 2023

100 jaar Titus Brandsmalyceum

In de zomer van 2023 bestaat het Titus Brandsmalyceum, locatie van Het Hooghuis, 100 jaar! We zijn erg trots dat onze school al een eeuw goed en innovatief onderwijs biedt. Dit jubileum vieren wij het hele schooljaar 2022-2023.

Elke maand staat een thema centraal waarin we verschillende onderwijskundige activiteiten organiseren voor onze (oud-) leerlingen, medewerkers en ouders. Iedereen die zich betrokken voelt bij onze school betrekken wij bij ons jubileum!